Clientes

Metadata documentos e arquivos
Metadata é un equipo de profesionais

Experiencia comprobada á túa disposición

Clientes e proxectos:

5

Dende a constitución de Metadata Gestión Documental SRL no ano 2013, foise implantando a tipoloxía de clientes: administración estatal, autonómica e local, empresas do sector TIC, universidades…

5

Para coñecer os traballos realizados e clientes atendidos ao longo desta traxectoria podes ver o noso LinkedIn.

Formas para a prestación dos servizos:

5

Metadata traballa como empresa independente ou integrándose en equipos de traballo multidisciplinares doutras compañías.

Catálogo:

5

Podes solicitar o catálogo de servizos para coñecer unha descrición máis profunda, as metodoloxías de traballo e os recursos que se poden poñer a disposición dos proxectos.

Tes algunha dúbida?

Metadata empresa de xestión

Teléfono

981 588 249 / 630 829 135