Servizos

Consultoría e implantación de xestión documental electrónica

 • Establecemento do marco máis axeitado para cada organización: definición do modelo tecnolóxico, organizativo e de procesos documentais.
 • Asesoría tecnolóxica: asistencia para a toma de decisións, a selección de ferramentas tecnolóxicas e a configuración de ferramentas informáticas.
 • Acompañamento na transformación dixital e na xestión do cambio.

Elabración de instrumentos de xestión documental

 • Cadros de clasificación.
 • Estudos de identificación e valoración de series documentais – calendarios de conservación.
 • Esquemas de metadatos e perfís de aplicación.
 • Táboas de seguridade e acceso.
 • Catálogos de tipos documentais.

Análise de procesos

 • Análise de procesos de traballo para a súa automatización.
 • Elaboración de mapas de procesos.

 

Arquivos e documentais físicos

 • Organización do arquivo.
 • Tratamento físico e intelectual da documentación: valoración, clasificación, descrición, ordenación, instalación, depuración, transferencia.

 

Formación e xestión do cambio

 • Formación adaptada a profesionais da documentación e doutras disciplinas que realizan xestión documental.
 • Plans de xestión do cambio para novos sistemas de xestión documental e accións formativas.

 

Auditoría de sistemas implantados e solucións

 • Análise e auditoría de sistemas de xestión documental ou de modelos xa implantados na organización.
 • Análise e solución para problemáticas cos documentos electrónicos xa xerados ou o cambio de sistemas.

 

Metadata empresa de xestión

Teléfono

981 588 249 / 630 829 135