A empresa

Metadata Gestión Documental - dixitalización

Historia

Metadata Gestión Documental SRL fúndase en Santiago de Compostela no ano 2013 por iniciativa de Marcos Mareque Domato, que, tras unha traxectoria profesional consolidada no ámbito da xestión dos documentos, decide continuar a súa carreira creando a súa propia empresa.

A pretensión era crear unha compañía innovadora onde poder aplicar os seus coñecementos en tecnoloxías informáticas ao tratamento da información e da documentación nun contorno de transformación dixital das organizacións, así como seguir traballando con todo tipo de arquivos.

Evolución

A empresa comeza a traballando no seu ámbito xeográfico e os primeiros servizos que se lle contratan son aqueles nos que demostrou que o seu persoal tiña unha experiencia contrastada en xestión de arquivos. No proceso, prestar asesoría aos clientes converteuse nun elemento diferenciador de Metadata Gestión Documental SRL e acaba incorporándose de forma nativa a todos os proxectos. Son os clientes os que o aprecian e animan a que se focalice como empresa de consultoría e a anunciarse como tal.

A traxectoria en proxectos específicos de transformación dixital das organizacións arranca no ano 2015. A ampliación do seu ámbito xeográfico de traballo ao nacional produciuse no ano 2016, cando novos clientes comezan a pedirlles traballos, pois atoparon en Metadata Gestión Documental SRL os servizos especializados que precisaban.

Hoxe en día Metadata Gestión Documental SRL segue traballando nestes escenarios e adaptando os seus servizos ás necesidades dos clientes e á evolución das tecnoloxías. Para facelo conta cunha rede de persoas colaboradoras altamente especializadas, da que Marcos continúa sendo o consultor principal de proxectos.

Metadata Gestión Documental - Dixitalización

Consulta todas as túas dúbidas